Stop hoogwater overlast

Water

De voordelen van beton zijn de sterkte en de lage slijtage gevoeligheid. Dit zijn tevens de
Unique Selling Points van onze producten bij oplossingen voor (tijdelijke) flexibele waterkeringen binnen het hoogwater bescherming programma. Hierdoor kan Block-IT tientallen jaren garantie geven op dit product, zowel op het beton als op de hydraulische installatie.
Waar de huidige tijdelijke dijkafsluitingen gebruik maken van stalen constructies die gevoelig
zijn voor weersomstandigheden en beschadigingen en die zeer arbeidsintensief zijn,
maakt Block-it Water gebruik van een betonnen constructie die zeer snel in gewenste positie
gebracht is en die niet gevoelig is voor weersomstandigheden en beschadiging. Bovendien
is deze uitschuifbare dijkwand vanaf afstand bedienbaar en daardoor arbeidsextensief.

Door de enorme lange levensduur van beton en de bedrijfszekere werking van de onderliggende hydraulische installatie is dit zeker op lange termijn de MEEST duurzame en goekope oplossing. Bovendien kan Block-it wanden van 100 meter breed aanbieden. Deze lengte is bij andere materialen vaak niet haalbaar.

post_parent == '159' ) { $segmenten = get_post_meta( get_the_ID(), 'rw_toepassingenSegmenten', true ); if (testEmpty($segmenten)){ ?>

Voordelen

Dijkdoorgang
Kademuur